Frequently Asked Questions

*MEDIUM OR * JUST WEATHERMAN BASED ON FACTS AND EXTRAPOLATION

WEERMAN IS NIET VOORSPELLING MAAR EEN VERWACHTING OBV ANALYSE
WEATHERMAN IS NOT A PREDICTION BUT AN EXPECTATION BASED ON ANALYSIS

MEDIUM OF GEWOON WEERMAN OBV FEITEN EN EXTRAPOLEREN

MEDIUM OR JUST WEATHERMAN BASED ON FACTS AND EXTRAPOLATION
IT IS A MATTER OF SEEING - I AM VERY STUPID TOWARDS THE OTHER SIDE/SPIRITIUAL ENTITIES THAT ARE IN SECONDARY EDUCATION HAVO

HET IS EEN KWESTIE VAN ZIEN-IK BEN HEEL ERG DOM TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE KANT/SPIRITIUELE ENTITEITEN DIE OP VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO ZITTEN

THE EARTH IS PRIMARY EDUCATION OR PRE-SCHOOL EDUCATION..ON THE WAY TO BECOMING AN ADULT CHILD-HARD OR LIE OR HONEST-
DE AARDE IS LAGER ONDERWIJS OF KLEUTERONDERWIJS..OP WEG NAAR VOLWASSEN KIND WORDEN-HARD OF LEUGEN OF EERLIJK-
THE EARTH IS PRIMARY EDUCATION OR PRE-SCHOOL EDUCATION..ON THE WAY TO BECOMING AN ADULT CHILD-HARD OR LIE OR HONEST-

MET MIJN MEDEMENS FUNCTIONEERDE IK NIET, WERD BETWETER GENOEMD, WAARDOOR JE UIT GOEDE VREDE MAAR SOCIAAL DEED-OM ERBIJ TE HOREN-MAAR INNERLIJK ALTIJD GOD VRAGEN; WAAROM LEEF IK TUSSEN DEZE MENSEN?